Vi hjälper er med pool & plattsättning

Pool & Platts styrka är att vara lösnings orienterade. Vi ser alltid till projektets bästa. Vi arbetar väldigt nära våra material leverantörer, där vi har etablerat ett stort och tillbörligt förtroende.

Om oss

Namnet säger det mesta

PPE AB är inte störst inom plattsättning , däremot så är PPE AB

B, Med vår kunskap så Bemästrar vi vårt yrke

Ä, Vi Äventyrar inte ett projekt med okunskap eller påhittade lösningar

S, Vi har en yrkes Stolthet i det vi åtar oss eller lämnar ifrån oss

T, Vi Tvekar inte att säga ifrån när någon eller något inte är till projektets eller kundens bästa

När vi tar på oss an ett projekt är det för att lyckas, inte för att försöka .

Vi eftersträvar att alltid se till projektets / slutkundens bästa.
Efter snart mer än 15 år i branschen så kan vi lätt säga att det finns inget inom Plattsättning som vi inte utfört.
Vår personal hålls ständigt up to date med det senaste inom branschen. Vi arbetsleder alltid vår personal själva.

Inget projekt är för litet eller för stort, samt så utför vi ibland arbeten över hela Sverige.